O nás

Společnost Twin Soft, s.r.o. byla založena v roce 1995 za účelem vývoje, prodeje a servisu software. Vznik firmy byl spojen s existencí značného programátorského potenciálu, analytických zkušeností jakož i uživatelského zázemí. Za více než dvacet let vývoje byl zdokonalen a v praxi důkladně ověřen stěžejní produkt firmy - obecný informační systém pro leasingové společnosti tvořený dvěma částmi, LeasPro a FisPro. LeasPro obsahuje moduly pro podporu leasingových smluv a všech souvisejících záležitostí. S LeasPro spolupracuje FisPro, které je určeno pro obecné ekonomické agendy.

Od roku 2016 se soustředíme na rozšíření systému FisPro o nové moduly tak, aby bylo možno systém nasadit ve standardních obchodních firmách a také o moduly a funkce, které umožní nasadit systém v zemědělských firmách. Oba systémy jsou velmi univerzální a mezi jejich největší přednosti patří obecnost zpracování, variabilnost a uživatelská nezávislost na tvůrci. Všechny části jsou silně parametrizovány a v mnoha případech program obsahuje obecné definiční aparáty, které jsou bez našeho zásahu schopny zajistit i značné uživatelské modifikace funkčnosti.

Systém LeasPro má k dispozici vstupy do metodiky leasingu, způsobu práce, tvorby sestav či vzhledu dokumentů. Systém FisPro je distribuován včetně metodické náplně číselníků tak, aby uživatel po instalaci systému mohl velmi rychle zpracovávat svoje ekonomické agendy bez zdlouhavého naplňování dat potřebných pro rozjezd systému.

U obou systémů, které jsou vytvářeny na společném vývojovém základu, je kladen velký důraz na uživatelskou přívětivost a intuitivní ovládání.

Cílem naší firmy není jen základní prodej programového produktu, ale zejména dlouhodobá spolupráce se spokojenými uživateli. Z toho důvodu je pro nás neméně důležitá tzv. technická podpora software, kterou každému uživateli smluvně zaručujeme. Samozřejmostí je rovněž trvale garantovaný vývoj v závislosti na změnách legislativy.

Nezanedbatelnou součástí naší spolupráce s velkými uživateli je zakázková programátorská práce, kterou tyto společnosti pro své dynamicky se vyvíjející aktivity nutně potřebují.

O kvalitě naší práce svědčí množství spokojených uživatelů z řady tuzemských i zahraničních leasingových společností. Nově se orientujeme i na malé a střední společnosti a věříme, že i u nich bude systém FisPro brzy oblíben.