Fispro 4G Leasingový informační systém LeasPro 4G

Základní informace

Leasingový informační systém LeasPro pokrývá v podstatě všechny potřeby leasingové společnosti libovolné velikosti, která se zabývá finančním nebo operativním leasingem, splátkovým prodejem, poskytováním spotřebních úvěrů, apod. Obsahuje velké množství přídavných agend (úvěry, pojistné smlouvy, zprostředkovatelé, ručení, apod.). Jako velmi perspektivní a žádaný se jeví modul „full-service“ leasing, který se vyznačuje těmito charakteristickými rysy:

  • Základem modulu je smlouva operativního leasingu s libovolným množstvím předmětů leasingu. Smlouva je založena na produktu, který ji určitým způsobem kategorizuje, navíc výrazně zjednodušuje její pořízení. Aplikace disponuje výkonnou leasingovou kalkulačkou.
  • Do modulu lze napojit jakýkoliv externí software import informací o vozidlech, např. Eurotax, JATO.
  • Ke smlouvě je možné definovat cca 20 služeb včetně pojištění, každá ze služeb má svůj splátkový kalendář (jednotlivé kalendáře se pak sbíhají v centrálním kalendáři leasingové smlouvy). Kalkulace může být otevřená nebo uzavřená. Služba může být poskytována zdarma.
  • Modul je otevřen pro integraci dat jiných systémů – automaticky jsou importovány náklady PHM všech velkých poskytovatelů (Shell, Aral, OMV, CCS, apod.).
  • Modul je také připraven na integraci dalších nadstaveb podle přání uživatelů, např. o systém dohledání ceny služby nebo vyhodnocení výnosnosti dané služby či celé smlouvy.
  • Každého partnera (nájemce) je možné individualizovat – je možné pro něj definovat speciální tiskové formuláře, formát elektronické faktury pro zúčtování nákladů, postup upomínání/penalizace, apod.
  • Pro definici tiskových výstupů je využíván profesionální uživatelský nástroj firmy Oracle (Oracle Reports Builder), jehož možnosti jsou téměř neomezené (grafika, logo společnosti, lib. typy písma, apod.).