Fispro 4G Leasingový informační systém LeasPro 4G

Moduly a funkce

Základ systému zahrnuje v současné době následující moduly:

  • Společné evidence
  • Mzdy
  • Majetek
  • Zásoby
  • Finance
  • Účetnictví (včetně účetních výkazů)

Systém LeasPro je proti systému FisPro rozšířen o následující moduly:

  • evidence leasingových smluv s rozsáhlými možnostmi
  • široká báze sledování služeb k předmětům leasingu
  • leasingová kalkulačka
  • import dat z externích zdrojů (náklady na PHM, informace o vozidlech apod.)

Systém LeasPro je individuálně přizpůsobován podle potřeb konkrétních zákazníků při implementaci u zákazníka.