Fispro 4G Finanční informační systém FisPro 4G

Finance

Modul „Finance“ je určen pro zpracování finančních operací ve firmě, a to jak v účetní měně, tak v různých cizích měnách včetně zpracování kurzových rozdílů.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

 • přijaté faktury
 • vystavené faktury s možností tvorby faktury z dodacích listů a s možností automatické tvorby skladových výdejek
 • dodací listy s možností automatické tvorby skladových výdejek
 • prodejky s možností automatické tvorby skladových výdejek
 • vedení bankovních účtů v různých měnách
 • tvorba bankovních příkazů včetně datových souborů ve formátech různých bank
 • automatizované zpracování bankovních výpisů z formátů různých bank
 • vedení pokladen v různých měnách včetně pokladních deníků
 • tvorba všeobecných dokladů pro účetní i daňové účely
 • komplexní zpracování DPH (daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, přenesená daňová povinnost, opravné daňové doklady)
 • upomínky, penalizace, zápočty, dobropisy
 • zálohové faktury
 • automatizované párování finančních dokladů
 • elektronická evidence tržeb
 • vedení dokladů v různých dokladových řadách podle práv uživatelů
 • definovatelné kontace pro opakující se účetní případy

Funkčnost modulu je podpořena množstvím tiskových výstupů pro tisky jednotlivých dokladů i přehledových sestav. Vystavené finanční doklady mohou obsahovat firemní logo a lze je v případě potřeby modifikovat.