Fispro 4G Finanční informační systém FisPro 4G

Účetnictví

Modul „Účetnictví“ komplexně řeší vedení podvojného účetnictví od zpracování prvotních dokladů až po rozbory, kalkulace a účetní výkazy.

Maximum procesů pro úspěšné zpracování účetnictví je ve všech ostatních modulech zautomatizováno (párování, účetní kontace pro různé typy dokladů, import bankovních výpisů, výpočet a účtování kursových rozdílů, účtování dokladů z ostatních modulů apod.). Tím je zajištěno snadné a rychlé získání účetních výsledků ze všech používaných modulů.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

  • distribuovaný vzorový účetní rozvrh s možností úprav podle vlastní potřeby
  • účtování ve všech modulech je realizováno do měsíčních období, účetní zápisy lze provádět dopředu do neuzavřených měsíčních období
  • uzávěrky lze rušit a opakovat
  • sledování nedokončené výroby za zemědělské plodiny (výkony)
  • sledování nedokončené výroby za zakázky
  • rozpouštění nákladů nevýrobních činností do výrobních činností (výkonů)
  • kalkulace nákladů na výrobky
  • distribuované standardní účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow) s možností úpravy podle vlastní potřeby
  • přímé prohlížení zdrojových dokladů zaúčtovaných do účetních knih z přehledu účetních stavů

Modul disponuje řadou účetních sestav pro kontrolu a archivaci účetních výsledků (účetní deník, hlavní kniha, karty účtů atd.).