Fispro 4G Finanční informační systém FisPro 4G

Mzdy

Modul „Mzdy“ umožňuje zpracovávat výpočet mezd a platů pro různé typy organizací. Základem je karta zaměstnance s evidencí všech údajů potřebných pro výpočet mzdy, včetně všech používaných pracovně právních vztahů.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

 • metodicky naplněný seznam druhů mezd pro pořízení jednotlivých složek mzdy, přídavků a srážek
 • účtování druhů mezd je distribuováno, ale uživatel ho může změnit podle vlastních potřeb
 • k pořízení mezd lze velmi dobře využít tzv. katalog prací, pomocí něhož si k distribučním druhům mezd může uživatel definovat vlastní katalogové práce s vlastními sazbami pro usnadnění pořízení mezd
 • snadné opravy již pořízených mzdových dokladů
 • zobrazení plánovaného i skutečného průběhu práce zaměstnance ve vazbě na zvolené turnusy práce
 • snadná evidence nepřítomnosti zaměstnance z různých důvodů (nemoc, dovolená atd.)
 • evidence a uplatňování daňových úlev zaměstnanců
 • výpočty odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daní, jak za zaměstnance, tak za firmu
 • automatické výpočty průměrů pro další období
 • roční vyúčtování daně
 • příprava dat pro převod mezd na účet zaměstnance, pro odvod srážek, exekucí atd.
 • kontroly limitů pro zaručené mzdy, hranice životního minima
 • příprava podkladů pro odvod daní a pojistného v elektronické podobě
 • datový podklad pro elektronické podání evidenčních listů důchodového pojištění
 • účtování vnitropodnikových nákladů z vykázaných prací používané zejména v zemědělských firmách, a to v sazbách práce nezávisle na mzdové sazbě
 • evidence spotřeby PHM pro vykazování tzv. zelené nafty
 • předávání údajů o množství práce do účetnictví pro kalkulace

 

Výpočet mzdy lze provádět jednotlivě nebo hromadně. Mzdu může mít zaměstnanec definovanou jak hodinovou, tak měsíční, s vazbou na státní nebo firemní tarifní sazby.  

K dispozici je velký počet výstupních sestav pro kontrolu a založení mezd k archivaci, včetně mzdových listů, výplatnic, daňových přehledů a přehledů o pojistném.

Mzdová agenda může být navázána na organizační strukturu firmy a evidenci pracovních míst