Fispro 4G Finanční informační systém FisPro 4G

Zásoby

Modul „Zásoby“ slouží nejen k evidenci skladových zásob, ale je plně propojen s obchodem. Při vystavení faktury, dodacího listu nebo prodejky lze přímo z tohoto dokladu provést vyskladnění zásob. Obchodní doklady lze se skladovými doklady propojit i dodatečně. Základní metodou pro vyskladnění je metoda průměrných cen, připravujeme i metodu FIFO.

Základem evidence zásob je obchodní katalog, který umožňuje evidovat jak skladovatelné položky, tak položky služeb, které jsou určeny pouze pro fakturaci.

Součástmi modulu jsou kromě jiného následující funkce:

  • evidence zásob na libovolném počtu skladů
  • evidence položek ve dvou hlavních měrných jednotkách (např. ks a kg) a více pomocných měrných jednotek
  • evidence položek v tzv. variantách, u nichž si uživatel samostatně definuje vlastnosti, které chce u položky sledovat (např. barvu, velikost, výrobní číslo)
  • evidence umístění u skladových položek, což a mít tak kdykoliv přehled o rozmístění konkrétního množství položky na skladech, v odděleních a regálech atd.
  • prodejní ceny lze stanovit pro skupiny odběratelů variabilně včetně různých typů slev
  • sledování podlimitního a nadlimitního stavu zásob, sledování bezobrátkových položek

Pro přímou práci se skladovými položkami jsou určeny skladové příjemky a výdejky, případně i skladové převodky. Změny prováděné na skladech jsou automaticky zaúčtovány podle nastavení dodávaného při distribuci modulu, které lze ale modifikovat podle potřeby. Pro zemědělské firmy se pracuje i s údaji o množství naskladněné nebo vyskladněné položky, které je předáváno do účetnictví pro kalkulace.