Fispro 4G Finanční informační systém FisPro 4G

Společné evidence

Společné evidence zahrnují evidence a číselníky využívané v různých místech systému. Patří mezi ně např. evidence partnerů (dodavatelů a odběratelů), organizační struktura organizace, obecná definice umístění, státy, měny a kurzy, nákladové údaje a jejich vazby a řada dalších číselníků potřebných pro provoz systému.

Zpracování modulů je založeno na základě měsíčních uzávěrek, proto je evidence účetního období a jeho rozpadu do měsíčních závěrek základem pro správné zpracování dat v systému. Účetním obdobím může být jak kalendářní, tak hospodářský rok.