Fispro 4G Finanční informační systém FisPro 4G

Zvířata

Modul „Zvířata“ je nástroj pro evidenci zvířat podle jejich kategorií. Zvířata jsou primárně členěna na skupinová (evidována pod šarží) nebo individuální. (evidována pod identifikačním číslem).

Veškeré změny jsou realizovány pomocí tzv. dokladů zvířat (narození, nákup, převody, výdej, úhyn, apod.). Sledovaným nákladovým údajem je primárně stáj, ale může to být současně i středisko nebo výkon. 

Při zpracování dokladů je prováděno automatické generování přírůstků a krmných dnů. Doklady zvířat jsou při zpracování dle nastavení v kategorii promítány do modulu Zásob nebo Majetek. V těchto modulech je také prováděno účtování.

Součástí modulu je generování a export událostí do centrální evidence zvířat.